Prijs

Vooreerst

Elektriciteit uit windmolens is duurder dan elektriciteit uit zonnepanelen, althans op deze schaal. Een windmolen is een mechanisch apparaat en vereist dus nazicht en occasioneel onderhoud.
Daar waar de terugverdientijd van een zonnepaneel installatie momenteel nog 8 a 9 jaar kan bedragen, is dit iets meer voor een windturbine. Echter een combinatie biedt voordelen!

Het is best om een zon én wind combinatie-installatie (ook wel hybride installatie) te hebben, en zo de omvormer(s) te gebruiken voor wind én zon. Zon en wind zijn complementair (als er veel zon is, is er meestal minder wind, en omgekeerd). Dit gaat de capaciteit van de omvormer(s) beter benutten. De momenten dat er én wind én zon is, zijn bijzonder zeldzaam.

Uitgewerkte combinatie scenario’s

In de zomer is er meer productie van de zonnepanelen, in de winter is dit vooral de wind turbine die energie levert. Daarom zijn de 2 volgende net-gekoppelde systeemmogelijkheden uitgewerkt:

A. GreenT windturbine in combinatie met 1200Wp aan zonnepanelen

bij
   gemiddelde windsnelheid van 4,5m/s, opbrengst: ±2000kWh/jaar.
   PromotiePrijs tot 15 November 2019: 6653 – 25% korting =
4990 Euro Excl. BTW

B. GreenT windturbine in combinatie met 2400Wp zonnepanelen

bij
   gemiddelde windsnelheid van 4,5m/s, opbrengst: ±3000kWh/jaar.
   PromotiePrijs tot 15 November 2019: 8880 – 25% korting =
6660 Euro Excl. BTW

De bovenstaande prijs is inclusief 12 meter tuindraadmast vanop de grond of maximum 6 meter mast voor dakinstallatie, aansluiting en keuring.
Voor het eventueel graven van fundering en betonnering bij de
grondmast, of voor de installatie van de dakmast is er een meerkost mogelijk, die ter plaatse moet ingeschat worden.

Tegemoetkomingen overheid

Een KMO heeft een verhoogde investeringsaftrek van 13,5%.
Een Landbouwbedrijf kan VLIF steun vragen, en dit tot 30%.
Voor een particulier heeft de overheid geen extra steun of subsidie
voorzien.

Installatie

De standaardinstallatie is op de grond met een tuidraadmast van 12 meter hoog. Op een hoog (plat) dak installeren we met een mast van 4 tot 6 meter. Bij een betonnen dakstructuur gaan we boren om verankeringspunten te hebben. Op een ander soort dak met voldoende draagkracht, werken we met een verzwaarde voet en gebruiken we ook tuidraden. Voor deze 4 tuidraden moeten we wel verankeringspunten vinden.

Jaarlijkse opbrengst

Particulier

Voor een particulier rekenen we met een prijs van 30 Eurocent per kWh, en dus “verdien” je bij optie A, 600 Euro per jaar, en bij optie B, 900 Euro per jaar.
De terugverdientijd wordt dan bij optie A, 4990 + 1048 (21% BTW) gedeeld door 600, zijnde 10 jaar.
De terugverdientijd wordt dan bij optie B, 6660 + 1399 (21% BTW) gedeeld door 900, zijnde 9 jaar.

KMO

Voor een KMO rekenen we met een prijs van 20 Eurocent per kWh, en dus “verdien” je bij optie A, 400 Euro per jaar, en bij optie B, 600 Euro per jaar.
De terugverdientijd wordt dan bij optie A, 4990 – 673  (13,5% verhoogde investeringsaftrek) gedeeld door 400, zijnde 11 jaar.
De terugverdientijd wordt dan bij optie B, 6660 – 899  (13,5% verhoogde investeringsaftrek) gedeeld door 600, zijnde 10 jaar.

Landbouwbedrijf

Voor een landbouwbedrijf rekenen we met een prijs van 20 Eurocent per kWh, en dus “verdien” je bij optie A, 400 Euro per jaar, en bij optie B, 600 Euro per jaar.
De terugverdientijd wordt dan bij optie A, 4990 – 1497  (30% verhoogde investeringsaftrek) gedeeld door 400, zijnde 9 jaar.
De terugverdientijd wordt dan bij optie B, 6660 – 1998  (30% verhoogde investeringsaftrek) gedeeld door 600, zijnde 8 jaar.

Deze terugverdientijden zijn (bij de huidige energiepolitiek) iets hoger dan bij pure zonnepaneel installaties, maar veel lager dan bij
warmtepomp installaties of thuisbatterijen!

Bij al deze voorbeelden wordt gerekend voor een installatie zonder
terugdraaiende meter, en dus zonder prosumententarief, met volledig eigen verbruik, en zonder additionele meerkost bij mastinstallatie.

Ons concept is er op gericht zoveel mogelijk de eigen-geproduceerde energie onmiddellijk zelf te verbruiken (i.e. eigen-consumptie).
Bovendien werkt de windmolen dag en nacht: Minder piekvermogen, maar langere productietijd!

Bij meer wind, meer opbrengst: Voor elke stijging van de gemiddelde windsnelheid met 0,5m/s, verhoogt de windenergie-opbrengst met 30%.

Garantie

De turbine is ontworpen voor een levensduur van 25 jaar, de zonnepanelen uiteraard ook. Wij geven 7 jaar volledige garantie op de turbine indien ingeschreven wordt op de stormbeveiligingsoptie, waarbij we de turbine voortdurend monitoren via een IoT module.

Vergunningen

Voor een turbine is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Daarvoor is de gemeente bevoegd die zich baseert op het provinciaal wind plan. Onze windmolen is makkelijker te vergunnen! Contacteer ons voor meer informatie of hulp bij de aanvraag.

Gerealiseerd met de steun van Flanders Investment & Trade